Projekty Elektryczne

  • Projektujemy nowocześnie

  • Realizujemy terminowo

  • Działamy profesjonalnie

  • Mamy konkurencyjne ceny

Konsultacje i doradztwo

  • Obiekty przemysłowe

  • Obiekty użyteczności publicznej

  • Obiekty mieszkaniowe

Kosztorysowanie

  • Obiekty przemysłowe

  • Obiekty użyteczności publicznej

  • Obiekty mieszkaniowe

Parę słów o firmie ...

Firma EL-PRO od 2006 roku prowadzi działalność w zakresie usług projektowych, nadzorów inwestorskich, nadzorów autorskich oraz doradztwa technicznego w zakresie elektroenergetyki, elektrotechniki i teletechniki. Biuro oferuje szeroki zakres usług inżynierskich związanych z obsługą projektową inwestycji począwszy od studiów koncepcyjnych z analizą kosztów przedsięwzięcia, poprzez dokumentację przetargową, projektowo-kosztorysową, pozwolenie na budowę a kończąc na uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Zakres świadczonych usług obejmuje projektowanie i wykonywanie kompleksowych dokumentacji dotyczących sieci i instalacji elektrycznych, elektroenergetycznych, niskoprądowych oraz teletechnicznych wraz z doradztwem technicznym w tych dziedzinach.

Wykonujemy…

•projekty budowlane,
•projekty wykonawcze,
•specyfikacje techniczne,
•kosztorysowanie i wycena robót,
•nadzory autorskie,
•nadzory inwestorskie,
•nadzór finansowy budowy,
•przekazanie obiektu do użytkowania,
•doradztwo techniczne.
•pomiary elektryczne

Zapraszamy do współpracy i korzystania z naszych usług, realizujemy projekty na terenie całego kraju.

 

W zakresie działalności zawarte są projekty budowlane i wykonawcze z branży elektrycznej, elektroenergetycznej i teletechnicznej:

•stacje transformatorowe napowietrzne i wnętrzowe,
•sieci elektroenergetyczne napowietrzne i kablowe, nn-0,4kV, SN-15kV, WN-110kV
•przyłącza napowietrzne i kablowe,
•oświetlenie uliczne i terenu,
•przebudowa kolidujących urządzeń elektroenergetycznych,
•instalacje elektryczne wewnątrz obiektów budowlanych,
•instalacje odgromowe,
•instalacje elektryczne w pełnym zakresie,
•instalacje sygnalizacji włamania SSWIN,
•instalacje sygnalizacji pożaru SSP,
•instalacje monitoringu CCTV,
•instalacje przyzywowe,
•iluminacje obiektów zabytkowych lub obiektów mostowych,
•kanalizacje teletechniczne oraz kanały technologiczne,
•rurociągi dla potrzeb sieci szerokopasmowych i BRD
•przebudowa kolidujących urządzeń teletechnicznych
•sieci komputerowe
•sieci telewizji kablowej
•sieci teletechniczne (miedziane i światłowodowe)

Czym się zajmujemy ...

w

Kontakt z nami

Formularz kontaktowy

3 + 11 =

Michał Pawłowski

ul. Brzozowa 30

86-300 Grudziądz

tel. +48 56 64 376 00

biuro@el-pro.biz